Τα Δ.Σ. των Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ., Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ. και Ε.Σ.Π.Ε.ΗΛ., με κοινή επιστολή τους προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη ζητούν την χορήγηση από την Περιφέρεια Μέσων Ατομικής Προστασίας από τον κορωνοϊο, όπως μασκών, γαντιών μιας χρήσης και αντισηπτικών διαλυμάτων, για διανομή στο προσωπικό των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας.

Loading...