ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΛ.

 

Πρόεδρος: Ανθστης(ΕΟΠΛ) Γεώργιος Μπέκας
Αντιπρόεδρος:
Λχιας(ΠΒ) Άννα Κορτέση
Γενικός Γραμματέας: Ασμχος(ΜΗ) Παναγιώτης Μητρούλιας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Υπσγος(ΤΗΓ) Νικόλαος Τριτάρης
Ταμίας: Ασμιας(ΕΑΑΔ) Αναστάσιος Μάινας
Μέλος: Σγος(ΤΟΠ) Γεώργιος Κοκαλιάρης
Μέλος: Ανθστης(ΕΟΧΟΜ) Βασίλειος Γναφάκης

Πρόεδρος:

Γεώργιος Μπέκας

Αντιπρόεδρος:

Άννα Κορτέση

Γενικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Μητρούλιας

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Νικόλαος Τριτάρης

Ταμίας:

Αναστάσιος Μάινας

Μέλος:  Γεώργιος Κοκαλιάρης
Μέλος:  Βασίλειος Γναφάκης

 

Loading...